Dny kulturní lingvistiky

2018

Program konference

Místo konání: hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, místnost č. 18

Téma: Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa

 

Úterý 22. 5. 2018

 • 9:00 zahájení konference: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan FF UK

moderátor: Irena Vaňková

 • 9.15-9.45 James Underhill: Translating Hate and Humour
 • 9.45-10.15 Zdenka Švarcová: Měsíc jako zdroj představ vyjádřených japonským jazykem.

 • 10.15 – 10.45 káva (30 min)

moderátor: Róbert Bohát

 • 10.45-11.15 Mira Nábělková: „V červánek zatím Tatra se shalí...“ Tatry v česko-slovenskej kultúrnej reflexii
 • 11.15-11.45 Katarína Gajdošová: Kontaktová frazéma Skutek utek a jej metarečové komentáre v slovenských textoch
 • 11.45 – 13.00 oběd (1 hodina 15 min)

moderátor: Michaela Lišková

 • 13.00-13.20 Róbert Bohát: „Srdce moudrého je po jeho pravici“ - jazykový obraz „srdce“ v šalamounovských mudroslovních knihách Starého zákona a s ním související metafory učení
 • 13.20-13.40 Ivana Procházková: Kompas (manuál pro výchovu mládeže k lidským právům schválený Radou Evropy) a biblická tradice. Řeč metafor o právu a spravedlnosti
13.40 – 14.00 káva (20 min)

moderátor: Lucie Šťastná

 • 14.00-14.20 Martin Šemelík, Michaela Lišková: Jazyková tabu pohledem lexikografie
 • 14.20-14.40 Irena Vaňková: Prdel není nic špatného ani sprostého, dyť se nosí i do kostela. O jedné tabuové části těla ve světle pojmových profilů a představových schémat
 • 14.40-15.00 Žofie Nedbalová: Nepřímá úměra v českém znakovém jazyce – větší pohyb, méně zdvořilosti. Eufemismus + lupa = dysfemismus

 

Středa 23. 5. 2018

moderátor: Michaela Lišková

 • 9.00-9.20 Lucie Saicová Římalová: Rodina očima mladých mluvčích češtiny
 • 9.20-9.40 Jan Dušek: Obraz porodní báby ve střední češtině
 • 9.40-10.00 Jana Přikrylová: Bach na bejka! aneb jak se mění pojmenování policisty
 • 10.00 – 10.30 káva (30 min)

moderátor: Irena Vaňková

 • 10.30-10.50 Lenka Okrouhlíková: Motivace znaků pro jídlo – proč ve středu jíme knedlíky, v pátek nejíme maso a v září češeme jablka?
 • 10.50-11.10 Karel Redlich: Návrh etymologického výkladu vybraných znaků českého znakového jazyka
 • 11.10 – 11.30 káva (20 min)

moderátor: James Underhill

 • 11.30-11.50 Tatiana Timoshchenko: Obraz červené barvy v češtině: frazeologie vs. korpus
 • 11.50-12.10 Lucie Šťastná: Králičí pacička, myší ocásek a žabí srdce. Části zvířecího těla ve folkloru
 • 12.10 -12.30 Michaela Lišková: O čem vypovídají slova roku
 • 12.30 závěrečná diskuse a oficiální ukončení konference

 

Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem bude zajištěno. Automaticky budou tlumočeny příspěvek Žofie Nedbalové (úterý 15.30-15.50) a blok s příspěvky Lenky Okrouhlíkové a Karla Redlicha (středa 10.30-11.10). V případě zájmu o tlumočení dalších referátů nebo o simultánní přepis prosím kontaktujte co nejdřív Mgr. Petru Slánskou Bímovou z ÚJKN (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz). Poslední objednávky přijímáme 11. 5. 2018.