Přihláška na konferenci
Dny kulturní lingvistiky 2023

Přihláška

Jméno a příjmení: 


Instituce: 


E-mail: 


u studentů forma studia
(Bc., Mgr., Ph.D.):  


ročník:   


Název příspěvku:  


Abstrakt (100 slov)

  

Konferenční poplatek se nevybírá.