Dny kulturní lingvistiky

2019

Program konference

Úterý 28. 5. 2019

 • 9.00 – 9.15 Zahájení konference (děkan FF UK Michal Pullmann)
 • 9.15 – 9.45 Jerzy Bartmiński: Ważniejszy wzrok czy słuch?
 • 9.45 – 10.15 Ludmila Volná: Oko – do duše okno. Characterization of Eye in Czech Cultural Context with Emphasis on Fairy Tale

Diskuse, káva

 • 11.00 – 11.20 Irena Vaňková: Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Opozice povrch – hloubka a zjevnost – nezjevnost v somatických konceptualizacích člověka
 • 11.20 – 11.40 Tereza Nakaya: Tělesné aspekty japonského pojmu kokoro – od „somato-mentalismu“ k „mentalismu“ somatické povahy
 • 11.40 – 12.00 Hana Bednářová: Tělo a mysl v Čapkově R.U.R.

Diskuse, oběd

 • 13.30 – 14.00 Stanisława Niebrzegowska Bartmińska: Czy to ja kalika, że nie mam konika? Niepełnosprawność w świetle erotyku ludowego
 • 14.00 – 14.20 Anna Christou: Já měla kalhoty a on měl sukni, proto mi nastali časové smutní! Ženský a mužský oděv jako symbol feminity a maskulinity v tradičním obrazu světa

Diskuse, káva

 • 14.45 – 15.05 Michaela Lišková – Martin Šemelík: Ztvárnění tělesnosti ve slovníku: hledání křehké rovnováhy
 • 15.05 – 15.25 Veronika Vodrážková: Kolekce a scénáře jako součást heslového zpracování somatického pojmu (Na příkladu pojmu noha / nohy)
 • 15.25 – 15.45 Jan Dušek: Obraz nohy ve střední češtině

Diskuse

 • 16.00 – závěr prvního dne konference

 

Středa 29. 5. 2019

 • 9.00 – 9.30 James W. Underhill: When are hands not hands? When they are paws or claws
 • 9.30 – 9.50 Lucie Saicová Římalová: Vlasy a ne-vlasy v současné češtině
 • 9.50 – 10.10 Lucie Šťastná: Křídla a peří jako zvláštní části (nejen) ptačího těla

Diskuse, káva

 • 10.30 – 10.50 Lenka Okrouhlíková: Části těla v českém znakovém jazyce
 • 10.50 – 11.10 Hana Buchtelová, Markéta Šestáková, Adéla Švábová: Zapište si za uši: UCHO v českém znakovém jazyce

Diskuse, káva

 • 11.30 – 11.50 Ladislav Janovec: Tělo, gesto, přísaha
 • 11.50 – 12.10 Miroslava Máchová: Obraz hrdla v české frazeologii

Diskuse, oběd

 • 13.30 – 13.50 Ekaterina Rycheva: Somatické frazémy v politickém diskurzu v České republice a Rusku
 • 13.50 – 14.10 Žaneta Pixová: Somatismy v právním jazyce
 • 14.10 – 14.30 Róbert Bohát: Metafory, kterými se učíme: Habeas corpus, aneb somatismy od hlavy až k patě

Diskuse

 • 15.00 – závěr konference

 

Zahraniční hosté mají na příspěvek 30 minut, ostatní referenti 20 minut.

Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem je zajištěno na středu 10.30 – 11.30. Tlumočení dalších referátů nebo simultánní přepis mluvené češtiny si mohou účastníci objednat do 14. 5. u Mgr. Petry Slánské Bímové (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz).

Změna programu vyhrazena.

Konference je podpořena projektem Univerzity Karlovy PROGRES č. 4 – Jazyk v proměnách místa, času, kultury

Nad konferencí převzal záštitu děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.