Dny kulturní lingvistiky

2018

Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa

Milí přátelé a příznivci kognitivně a kulturně orientované lingvistiky,

volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pořádá již 5. konferenční setkání, známé dříve jako Dny kognitivní lingvistiky.

I letošní Dny kulturní lingvistiky jsou určeny především doktorandům FF UK a PedF UK, ale též pokročilejším studentům magisterského a bakalářského studia a jejich učitelům.

Příspěvky by měly vycházet z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Termín: 22. a 23. 5. 2018

Místo konání
místnost č. 18
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Přihlášky: do 15. 4. 2018