Dny kulturní lingvistiky 2020

Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit

Milí přátelé a příznivci kognitivně a kulturně orientované lingvistiky,

volné sdružení ANTROPOLINGVA ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá již 7. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky.

Letošní téma zní: Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit

Srdečně zveme k aktivní účasti všechny, které toto téma zaujalo. Jazyky různých modalit jsou myšleny jak ty, jimiž se mluví a píše, tak jazyky znakové, které používají neslyšící (případně i další jazyky v nejširším smyslu slova).

Přihlášky spolu s názvem příspěvku a abstraktem o délce cca 100 slov zasílejte do 20. 4. 2020 prostřednictvím formuláře.

Pro inspiraci se můžete podívat do webového archivu na abstrakty příspěvků i konferenční prezentace z minulých let (2019, 2018, 2017).

Délka příspěvků bude vymezena pravděpodobně 20 minutami. Na konferenci lze vystoupit i bez záměru příspěvek později publikovat (o společné publikaci se však předběžně uvažuje).

Letošní konference byla kvůli koronavirové pandemii zrušena.

O termínu konání konference budeme podle možností informovat (pravděpodobně půjde o květen 2021).

Termín konání: 19. a 20. 5. 2020

Místo konání:
místnost č. 18
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1