Dny kulturní lingvistiky 2023

Týden kulturní lingvistiky: Interpretace světa v jazyce a textu

Milí přátelé a příznivci kognitivně a kulturně orientované lingvistiky,

volné sdružení ANTROPOLINGVA ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá 20.–24. 11. 2023 mezinárodní setkání

Týden kulturní lingvistiky: Interpretace světa v jazyce a textu

Konference nabídne mj. cyklus kulturnělingvisticky a etnolingvisticky zaměřených přednášek a workshopů v gesci pěti předních lingvistek z Polska a Ukrajiny, Anny Pajdzińské, Doroty Filar, Anety Wysocké, Stanislawy Niebrzegowské Bartmińské (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) a Galiny Javorské (National Academy of Sciences of Ukraine, Kyjev). Hlavními tématy jejich vystoupení budou kognitivně a kulturně orientované sémantika, zkoumání konotací a narativních aspektů významu v uměleckých textech, kognitivní etnolingvistika s ohledem na tvorbu specifických slovníků a také kulturně zaměřené studium jazyka politiky.

Vedle těchto témat se konference zaměří také na aktuální otázky kognitivně a etnolingvisticky pojatého studia metafory, problémy napětí mezi individuálními (textovými) obrazy světa a sdíleným (jazykovým) obrazem světa a v neposlední řadě metodologické aspekty etnolingvisticky zaměřené lexikografie, zejména (ale nejen) s ohledem na mezinárodní spolupráci českých autorů na lublinském projektu EUROJOS – Axiologický slovník Slovanů a jejich sousedů.

Srdečně zveme k aktivní účasti všechny, kteří se těmto a podobným tématům věnují.

Přihlášky spolu s názvem příspěvku a abstraktem o délce cca 100 slov prosím zasílejte do 30. 6. 2023 prostřednictvím formuláře.

Pro inspiraci se můžete podívat do webového archivu na abstrakty příspěvků i konferenční prezentace z minulých let (2021, 2019, 2018, 2017).

Délka příspěvků bude vymezena 20 minutami. Na konferenci lze vystoupit i bez záměru příspěvek později publikovat, o společné publikaci se však předběžně uvažuje.

Termín konání: pondělí 20. 11. až pátek 24. 11. 2023

Místo konání: Filozofická fakulta UK, nám, Jana Palacha 2, Praha 1

Za organizační tým:

  • Irena Vaňková (irena.vankova@ff.cuni.cz)
  • Michaela Lišková (liskova@ujc.cas.cz)
  • Anna Christou (a.christou@ujc.cas.cz)
  • Ekaterina Rycheva (ekaterina.rycheva@ff.cuni.cz)

Další informace k programu konference i celého Týdne kulturní lingvistiky budou k dispozici na webových stránkách antropolinva.eu v září 2023.