Členové uskupení Antropolingva

Členové uskupení Antropolingva

Organizační kolegium

  • Irena Vaňková
  • Anna Christou
  • Lucie Šťastná
  • Veronika Vodrážková


Členové

Marie Basovníková
Bez afiliace (rodičovská dovolená), předtím Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha – Národní ústav pro vzdělávání, Praha

Róbert Bohát
Ústav českého národního korpusu FF UK, Praha (doktorand) – International School of Prague, Praha

Alena Bohunická
Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Karolína Cinkrautová
Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha

Tereza Dědinová
Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Zbyněk Fišer
Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Anna Gálisová
Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Jan Huleja
Czech language school, Praha

Naďa Hynková Dingová
Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha

Anna Christou
Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha

Ladislav Janovec
Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – Katedra českého jazyka a literatury, Fakulta pedagogická, Technická univerzita Liberec

Marta Kvíčalová
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha

Michaela Lišková
Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha

Alena Macurová
Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha

Mira Nábělková
Katedra středoevropských studií, FF UK, Praha

Tereza Nakaya
Katedra asijských studií, FF Univerzity Palackého, Olomouc

Iva Nebeská
bez afiliace, dříve Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK, Praha

Lenka Okrouhlíková
Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha

Jasňa Pacovská
Katedra českého jazyka a literatury, Fakulta pedagogická, Technická univerzita Liberec

Ivana Procházková
Evangelická teologická fakulta UK, Praha

Karel Redlich
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje

Ekaterina Rycheva
Ústav východoevropských studií, FF UK, Praha

Lucie Saicová Římalová
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK, Praha

Lucie Sedláčková Půlpánová
Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha

Ladislava Součková Linhartová
Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK, Praha (doktorandka)

Martin Šemelík
Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha

Lucie Šťastná
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (doktorandka), FF UK, Praha

Pavla Štěpánová
Základní škola, Květnového vítězství 1554, Praha 4

Zdenka Švarcová
bez afiliace, do 30. září 2019 Katedra asijských studií, FF Univerzity Palackého, Olomouc

Tatiana Timoshchenko
bez afiliace

Irena Vaňková
Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha

Veronika Vodrážková
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (doktorandka) – Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha

Zuzana Wildová
Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – Česká rada dětí a mládeže

Radka Zbořilová
Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha


Čestní členové

Jerzy Bartmiński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Polsko)

Stanislawa Niebrzegowska – Bartmińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Polsko)

David S. Danaher
University of Wisconsin – Madison (USA)

James Underhill
Université de Rouen (Francie)

Krystyna Waszakowa
Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polsko)

(12. 10. 2019)